Ramy

Po 3-5 latach użytkowania, ramy zaczynają się wykrzywiać. Co powoduje oczywiście też wykrzywienie płyty ramowej. Ten fakt powoduje stratę równoległości, płaskości i dłuższe czasy ustawiania maszyny.
Proponujemy przegląd techniczny państwa ram.

Ten przegląd zawiera prostowanie części ramowych (ewentualnie wymiana zepsutych części), Sprawdzenie i odnowienie śrub ramowych, kalibrowanie ram, wymiana zepsutych części, odnowienie warstwy ochronnej.